• Aankondiging informatiebijeenkomst 13 juni en Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 12 september 2022

    25 mei 2022 secretaris
  • Zoals eerder aangekondigd nodigen wij jullie van harte uit op maandag 13 juni a.s. om 20.00 uur bij een informatiebijeenkomst over de voorgenomen vervanging / nieuwbouw van de huidige kleedkamervoorziening op ons sportpark. 

    In vervolg op de informatieavond zouden wij tijdens de Jaarlijke Algemene Vergadering, die gehouden wordt op maandag 12 september 2022, tot besluitvorming over de nieuwbouwvoorziening willen komen. Het voornemen is de bouw tijdens de zaalperiode te laten plaatsvinden.

    Tijdens de JAV op 12 september zullen meerdere urgente zaken op de agenda staan, zoals de samenstelling van het bestuur voor de komende jaren. We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, vooral in de rol van voorzitter en secretaris ten behoeve van het dagelijks bestuur. Zonder een adequate invulling van deze posities kan de vereniging na september 2022 niet goed functioneren.

    Heb je belangstelling of eerst vragen, aarzel dan niet ons te mailen op bestuur@kvapeldoorn.nl