• Afsluiting Parkeerterrein: 
  Het veldseizoen staat weer op het punt te beginnen. 
  Dus we gaan weer gebruik maken van het clubhuis en de daarbij behorende faciliteiten. 
  Er is echter wel een wijziging in één van die faciliteiten. Te weten het parkeer terrein. 
   
  Bij het oprijden van het parkeerterrein zal opvallen dat daar semi permanente hekken zijn geplaatst. 
  De bedoeling daarvan is om ons in de gelegenheid te stellen de parkeerplaats af te sluiten. 
   
  Waarom: 
  Omdat wij in onze zaalperiode niet of nauwelijks gebruik maken van het parkeerterrein zal het niet veel mensen zijn opgevallen maar onze parkeergelegenheid stond de afgelopen tijd vol met auto’s. Zoveel auto’s zelfs dat in sommige gevallen onze onderhoudsploeg zelfs op ons eigen veld moest parkeren. 
  Als die situatie zou blijven bestaan zouden onze leden, bij wedstrijden of trainingen, de auto’s niet meer kwijt kunnen op "ons" parkeerterrein. 
   
  Wat is er aan de hand: 
  Op de Willem III kazerne wordt een nieuw opleidingscentrum gebouwd.  
  De werkzaamheden daaraan gaan tijdelijk ten koste van parkeerruimte op de kazerne zelf. 
  Rekruten die op de Kazerne moeten zijn voor een opleiding maken daarom gebruik van "ons" parkeerterrein. 
  Vaak zijn deze defensiemedewerkers een hele week op de kazerne. 
  Dat betekende dus dat de parkeerplaats zo vol stond dat wij daar op trainingsavonden geen gebruik meer van zouden kunnen maken. 
  Ook worden de bermen langs ons veld veelvuldig gebruikt om auto’s te parkeren. 
   
  Gezamenlijk.  
  Deze problematiek hebben wij aangekaart bij de Gemeente Apeldoorn, De Politie en de Korpsleiding van de Willem III kazerne. 
  Inmiddels hebben we een aantal bijeenkomsten gehad met alle betrokkenen waarin we, in constructieve samenwerking, hebben gezocht naar een oplossing.       
   
  Oplossing. 
  Omdat de meeste defensiemedewerkers op Zondagavond of op Maandagochtend arriveren wordt het achterste deel van het parkeerterrein (onze kant) op Zondagavond om 19.00 uur afgesloten met het draaihek dat bij de ingang van het parkeerterrein staat.  
  Dit draaihek wordt met een slot vastgekoppeld aan de dranghekken die door de Gemeente op het parkeerterrein zijn geplaatst. 
  Het parkeer terrein blijft dan afgesloten tot maandagmiddag. 
  Op die manier worden de defensiemedewerkers die op Zondagavond of Maandagochtend aankomen gedwongen een alternatieve parkeerplaats te zoeken. 
  Omdat zij hun auto vaak de hele week niet meer verplaatsen kunnen wij de parkeerplaats na Maandagochtend weer openen om daar zelf op trainingsavonden gebruik van te kunnen maken.   
  Defensie medewerkers kunnen op deze manier wel gebruik blijven maken van het voorste deel van het parkeerterrein. 
   
  Voorlopig. 
  Of deze oplossing voldoende zal zijn moet de aankomende tijd blijken. 
  Samen met Gemeente Apeldoorn en de Willem III Kazerne zullen we deze oplossing monitoren en evalueren. 
  Mocht het zo zijn dat deze oplossing niet afdoende is en aanvullende maatregelen nodig zijn zullen we die ook weer bespreken.
   
  Politie.  
  De Wijkagent heeft toegezegd te gaan handhaven op foutparkeerders. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de in de berm geparkeerde auto’s.   
  Omdat de gebruikers van de parkeerplaats ook vaak schots en scheef op het parkeerterrein stonden of op plekken die helemaal niet bedoeld zijn als parkeerplaats zal binnenkort ook een bord geplaatst worden met "Parkeren Uitsluitend in de Parkeervakken". 
  Ook daarop zal de politie gaan handhaven. Dus ook voor ons geldt: 
   "Zet de auto netjes tussen de lijnen van de parkeervakken". 
  En het parkeer terrein voor 19.00 uur verlaten op Zondagmiddag. 
  Een Gewaarschuwd mens telt voor twee.