•  

  Van het bestuur


  Op 14 oktober hebben we onze JAV met op de agenda “inschrijven zaterdag of zondag met selectie seizoen 2020/2021”.

  We vinden het belangrijk dat de leden goed geïnformeerd zijn over de gedachtengang en redenering die het bestuur en TC heeft gevolgd voordat werd besloten om voor dit seizoen 2019/2020 de selectie in te schrijven voor de korfbalcompetitie op zaterdag. 

  Kern van de zaak is of de competitieleiding van het KNKV nog een volwaardige zondagcompetitie kan organiseren op eerste klasse en overgangsklasse niveau en of KV Apeldoorn daarop moet anticiperen.
  Dit thema ligt op tafel vanuit de constatering dat over de jaren heen korfbalverenigingen die traditioneel op zondag hun competitie afwerkten met hun selectie of met de vereniging als geheel op zaterdag zijn gaan spelen.
  Op veld eerste klasse niveau wordt nog 6% van de wedstrijden op zondag afgewerkt en op overgangsklasse niveau betreft dit 0%. In de zaalcompetitie zijn deze cijfers respectievelijk 6% en 1%.
  Dit heeft als gevolg dat de competitieleiding noodgedwongen alle zondag teams heeft moeten indelen in dezelfde poule, aangevuld met een aantal zaterdag teams. Indeling naar sterkte is hiermee ernstig beperkt en wordt daarmee onevenwichtig.
  De te verwachten gevolgen van een dergelijke competitie zijn:
  a. dat over meerdere jaren veelvuldig gespeeld wordt tegen dezelfde verenigingen
  b. dat we niet meer kunnen spreken van een sportief volwaardige competitie met uitstraling naar binnen en buiten.
  c. dat de aantrekkingskracht voor talent van binnen en buiten in verhouding tot een zaterdag competitie beduidend lager zal zijn.
  d. dat de aantrekkingskracht voor gekwalificeerd technisch kader (trainers) om dezelfde reden lager zal zijn.

  Positie KV Apeldoorn
  KV Apeldoorn heeft haar sportieve ambities vastgelegd in haar technisch beleidsplan, welke is onderschreven door de JAV. In essentie behelst dit het ontwikkelen van de selectie naar overgangsklasse niveau en het werven, behouden en ontwikkelen van talentvolle jeugd voor de sportieve continuïteit op dit niveau.
  Consistent met dit beleid heeft het bestuur en TC geconcludeerd dat het anticiperen op de ontwikkelingen binnen het KNKV de voor de hand liggende keuze is.
  Het is voor de continuïteit van onze club van belang dat langdurig op voldoend hoog niveau kan worden gespeeld en dat wij als vereniging zowel onze selectie als onze jeugd een sportieve een inspirerende competitie kunnen bieden. Middels inschrijving van onze selectie in de zaterdagcompetitie stellen we een belangrijke randvoorwaarde zeker.
  Een dergelijke keuze kan niet zonder vooraf te kijken naar potentiele effecten op ander dan sportief gebied.
  De volgende aspecten zijn hiervoor als potentieel relevant beschouwd:

  1. Reistijden naar uitwedstrijden

  2. Organiseren van invallers/reserves

  3. Promotie/handhaving kansen selectie

  4. Begeleiding jeugdteams op zaterdag door leden selectie

  5. Organiseren eigen scheidsrechters

  6. Aanwijzing van bondscheidsrechters

  7. Organisatie jurytafel

  8. Zaal capaciteit

  9. Kantine opbrengsten

  10. Beschikbaarheid leden selectie

  Na beoordeling van deze aspecten op de effecten heeft het bestuur en TC geconcludeerd dat er geen wezenlijk verschil is qua organiseren van het spelen op zaterdag of op zondag. Het blijft neerkomen op voldoende vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om de benodigde ondersteunende activiteiten te draaien.

  Draagvlak

  Is er voldoende draagvlak voor een dergelijke keuze?
  De uitgevoerde peiling onder de leden naar de beleving en mening van het kijken van competitiewedstrijden van de selectie in het weekend laat zien dat er zowel voor de zaterdag als de zondag voorkeur bestaat. Ruim 200 meningen zijn gegeven waarbij ruim 60% van de deelnemers heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor de zondag en ruim 30% voor de zaterdag. Deze aantallen zijn beide significant en dus zijn de meningen binnen onze club hierover verdeeld.
  Ondanks het grotere aantal voorkeurstemmen voor zondag heeft het bestuur en TC besloten om voor het seizoen 2019/2020 de selectie in te schrijven voor de zaterdag competitie omwille van de sportieve continuïteit en consistent te blijven met het sportieve beleid zoals dat in het eerste jaar van onze vereniging is ingezet.

  Het is nu aan de leden om met de kennis van nu te bepalen of dit zo moet worden gecontinueerd of dat de selectie van KV Apeldoorn weer op zondag de competitie gaat afwerken, een keuze welke niet los gezien kan worden van de sportieve toekomst van onze club en de toekomst van het korfbal op enig niveau in de gemeente Apeldoorn. Uiterlijk 15 maart 2020, de nieuwe deadline voor opgave aan het KNKV, zal deze keuze moeten zijn gemaakt.