• Beste leden van Korfbalvereniging Apeldoorn,
   
  In de voorbije maanden zijn er herhaaldelijk oproepen geplaatst voor werving van nieuwe leden in bestuur en commissies. In diverse nieuwsbrieven en op de website hebben we nadrukkelijker een oproep gedaan voor de vacante bestuursposten. Tevens zijn een aantal mensen binnen en buiten onze vereniging persoonlijk benadert om hen enthousiast te krijgen voor een bestuursfunctie. Helaas nog zonder resultaat.
   
  Hiermee dreigt een groot probleem te ontstaan, omdat de bezetting van het bestuur op een aantal kernposities zodanig is geslonken dat het adequaat functioneren van onze vereniging in gevaar komt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de vacante bestuursposities op het gebied van financiële en korfbaltechnische zaken.
   
  Dit is een ongewenste en bijzonder ernstige situatie, omdat de afhankelijkheid van en het appél op de huidige vier bestuurders onevenredig hoog is en blijft.  
   
  DRINGENDE OPROEP
   
  Daarom doen wij een dringend beroep op jou als lid van Kv Apeldoorn om jezelf kandidaat te stellen voor een bestuurslidmaatschap en jezelf daarmee voor een aantal jaren te verbinden om de vereniging te leiden met en voor de leden.  Als er geen kandidaten zich melden zal de JAV die gepland staat op maandag 04 oktober 2021 - aan zet zijn/komen om zich over de situatie te buigen en uit te spreken. 
   
  Informatie over het bestuurslidmaatschap en de mogelijke portefeuilles kun je opvragen bij secretaris@kvapeldoorn.nl of ondergetekende.  
   
  Namens het bestuur,
   
  Joep Eijselendoorn (voorzitter)