• Gedragsregels social media

  Sociale media zoals Twitter, Facebook, Whatsapp en nog vele andere bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de vereniging. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van onze mooie korfbalvereniging.

  Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt KV Apeldoorn van al de aan de vereniging verbonden vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan.

  Wat we daaronder verstaan, is in grote lijnen:

  - Op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect.
  - Op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander.-? Je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden. Je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig.
  - Sociale media gebruik je niet tijdens de training of wedstrijd.
  - Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat niet met anderen via sociale media.
  - Wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven of deze dienen ter promotie van de vereniging. In dat laatste geval is er geen persoonlijke toesteming voor nodig.

  Beheerders

  1. Ken en volg de KV Apeldoorn huisregels.

  Alle content die de beheerders plaatsen op de social media van KV Apeldoorn, is in lijn met de huisregels en onze kernwaarden.

  2. Wees verantwoordelijk

  Denk goed na voordat je iets plaatst. Google heeft een goed geheugen. Alles wat je plaatst is vindbaar en blijft waarschijnlijk altijd traceerbaar. Houd je aan de afspraken en gebruik je gezonde verstand. Denk eraan dat je iets plaatst namens KV Apeldoorn. Zoek bij de geringste twijfel contact met communicatie@kvapeldoorn.nl. Uiteindelijk is het helemaal je eigen verantwoordelijkheid wat je post of publiceert. Het kan echter geen kwaad advies in te winnen. Mocht je toch iets hebben gepubliceerd wat niet klopt, probeer dan de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.

  3. Wees respectvol

  Spreek met respect over KV Apeldoorn en haar leden. Plaats geen content die de reputatie van KV Apeldoorn beschadigt. Wees respectvol, beleefd en professioneel richting supporters en andere verenigingen.
  Ga je in discussie? Houd het dan passend en beleefd en heb respect voor andermans mening. Het idee achter social media is dat iedereen content kan plaatsen en ook zijn mening kan geven. Reageer dus niet al te defensief en kap de discussie niet abrupt af. Ga de dialoog op een fatsoenlijke manier aan. Gooi geen olie op het vuur in debatten, maar blijf feitelijk.
  Plaats geen inhoud die onjuist, beledigend, bedreigend, kwetsend, misleidend, lasterlijk, obsceen, smadelijk of discriminerend is. Of op een andere manier verwerpelijk. Doe je dit toch, dan erken je deze fout en herstel je deze zo snel mogelijk.

  We accepteren niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen.

  Als je je niet aan deze fatsoensnormen houdt kan het bestuur van KV Apeldoorn daarop maatregelen nemen.