• Ook het komende zaalseizoen speelt KV Apeldoorn 1 weer met een schotklok,
  zuivere speeltijd en met ook weer een jurytafel onder leiding van een juryvoorzitter.
  Ook de B1 zal het komende zaalseizoen spelen met schotklok en dezelfde
  organisatie. Helaas hebben wij vrijwilligers die niet meer aanwezig kunnen zijn op
  bepaalde tijden.
  Willen wij als vereniging dat deze 2 ploegen wedstrijden op dit niveau kunnen en blijven spelen, dan moeten
  er ook voldoende vrijwilligers te vinden zijn om dit mogelijk te maken/houden.
  Net als vorig jaar blijven wij op zoek enthousiaste leden of ouders/verzorgers van onze jeugdleden die het
  huidige team, dat de jurytafel bemenst, willen komen versterken.
  De jurytafel bestaat uit drie leden: een voorzitter, een schotklokbedienaar en een tijdwaarnemer. Voor de
  schotklok en de tijdwaarneming is een korte interne instructie vanuit de club voldoende en wordt intern
  gezorgd voor de juiste begeleiding waarbij de invulling van taken in overleg plaatsvindt.
  Er wordt verwacht dat je minimaal 2 wedstrijden per zaalseizoen bij de thuiswedstrijden aan de jurytafel zit.
  Als je interesse hebt om de korfbalspanning eens van de andere kant mee te maken en iets voelt voor een
  functie bij de jurytafel laat het dan even aan ons weten….
  Voor meer informatie over de verschillende functies, kan je bij Arbitrage-groep terecht.
  Aanmelden en informatie via Jurgen Thoma (06-40614389; arbitrage@kvapeldoorn.nl)
  KTZ KV Apeldoorn
  Arbitrage