• Wisten jullie dat onze kleedkamers er al staan vanaf 1962? En ons clubhuis niet veel jonger is? Door goed onderhoud te plegen zijn onze clubgebouwen nog in een goede staat maar het moge ook duidelijk zijn dat het tijd wordt voor vernieuwing om naar een duurzame en moderne accommodatie te zoeken binnen de mogelijkheden van de club.

   

   

  Vanuit een wensen lijst van het bestuur is afgelopen voorjaar een groep onder leiding van Joop Geerlings, oud architect en lid van de vereniging, gekeken naar twee mogelijkheden, t.w. : (1) nieuwe kleedkamers te realiseren en (2) te kijken naar modernisering van de kantine waarbij de kantine richting het veld gedraaid zou kunnen worden. Daarnaast zijn er gesprekken met het KNKV, BTW experts en gemeente geweest over eisen vanuit de regelgeving en financiële mogelijkheden.

  Op 14 Juni jl. is in het clubhuis een open informatieavond voor alle leden geweest, waarbij 14 belangstellenden kwamen opdagen. Dat was ietwat aan de lage kant maar zal ongetwijfeld met het weer te maken hebben gehad. We hebben echter prima input gehad van alle aanwezigen, dus voor het bestuur was het meer dan de moeite waard.

  In de presentatie van het bestuur bleek duidelijk dat de 2 bovengenoemde opties niet gezamenlijk, in de komende 5-10 jaar te realiseren zijn: dit ligt buiten het financiële bereik van de vereniging. Het bestuur heeft voorgesteld om eerst de kleedkamers te moderniseren en dan maar verder te kijken. De plannen omhelzen nieuwbouw voor 6 kleedkamers op de huidige plaats; hiervoor is binnen de omgevingswetgeving ruimte, er zijn geen andere mogelijkheden. Van deze 6 worden er 4 daadwerkelijk ingericht. De aanwezigen ondersteunden in grote getale de prioriteit maar vroegen toch nadrukkelijk om ook te kijken naar een simpele mogelijkheid om "kantine ruimte aan het veld" te creëren. We zullen dit als bestuur alsnog verder onderzoeken.

     Qua tijdsplan hopen we deze alternatieven voor eind september 2022 te kunnen presenteren aan de leden. Omdat de opstal en grond van de gemeente hebben gekocht zijn wij verplicht om onze opstal aan de gemeente te verkopen; mocht dit ooit van toepassing zijn, om wat voor reden dan ook. Wij zijn als bestuur verplicht om dit geld van de leden te 'beschermen' en dus zullen we eerst met de gemeente moeten overleggen wat dit voor onze vereniging daadwerkelijk in de praktijk betekent. Voor de bouw zijn we aangewezen op de winterperiode, want qua bouwtijd hebben we tijdens de zomerstop praktisch gezien slechts 7 weken en er is meer tijd nodig. Realistisch gezien zou dit de winter van 2023-2024 zijn en dat betekent dat besluitvorming eind 2022, begin 2023 zou moeten plaatsvinden.

  Modernisering van onze accommodatie is een omvangrijk en uitdagend project met veel aspecten die moeten worden geadresseerd alvorens tot realisatie over te kunnen gaan en belangrijk voor de toekomst van onze vereniging.
  Zoals ook het afsluiten van een lange periode van corona en afgebroken competities waarna voor de vereniging een nieuwe fase aanbreekt om vorm te geven aan de sportieve en sociale ambities van de club.
  In dat kader is het van groot belang dat de vereniging bestuurlijk voldoende is toegerust. Met de komst van Johannes van den Berg (penningmeester) en John Schut (Korfbal Technische Zaken) zijn vorig jaar twee belangrijke bestuursfuncties ingevuld en dit jaar loopt de bestuurstermijn van Robin Havenaar (Secretaris) en Joep Eijselendoorn (Voorzitter) af. Zoals eerder gecommuniceerd zijn beide niet beschikbaar voor een volgende termijn en tot op heden hebben zich nog geen kandidaten voor deze functies, die onderdeel zijn van het dagelijks bestuur, gemeld.
  Onze club met zoveel leden, prachtige accommodatie en gezonde ambities verdient een voltallig bestuur, nog los van het feit dat de vereniging conform haar statuten alleen mag functioneren met een voltallig dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester).
  Het is daarom noodzaak dat leden zich voor de a.s. JAV op 12 september melden als kandidaat bestuurslid voor deze belangrijke bestuursrollen om het stokje te overnemen van Robin en Joep en mede leiding te geven aan onze vereniging in deze nieuwe fase.

   

  Meer informatie? mail ons op bestuur@kvapeldoorn.nl