• Opvang Oekraïense vluchtelingen in Sporthal Zuiderpark

  13 jul 2022 Heimen
 • Beste allemaal,

  Onlangs verscheen in de media dat de Gemeente Apeldoorn Sporthal Zuiderpark en Sporthal De Mheen gaat inrichten voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Sporthal Zuiderpark heeft natuurlijk een lange historie als onze thuishal en zou dat ook moeten zijn voor het komende zaalseizoen. In dat kader is het Bestuur het gesprek aangegaan met Accres en de Gemeente Apeldoorn om kennis te nemen van de beweegredenen en de mate van tijdelijkheid van deze opvang.

  Wij hebben vernomen dat de inrichting van de beoogde opvanglocatie op de locatie van voorheen de Hoenderloo Groep in Hoenderloo is vertraagd wegens complicaties met daar benodigde nutsvoorzieningen en dat de Gemeente daarom beide sporthallen in Apeldoorn heeft aangewezen om tijdelijk als opvanglocatie te fungeren. Men heeft ons verzekerd er alles aan doet om dit zo kort mogelijk te laten zijn.

  Als Bestuur volgen wij deze ontwikkelingen de komende tijd nauwgezet en zullen waar nodig stappen nemen om zeker te stellen we tijdig de beschikking hebben over onze thuishal voor de zaaltrainingen en wedstrijden.

  We houden jullie op de hoogte.