• AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

  Maandag 04 oktober 2021 aanvang 20:00 uur 

  1. Opening door Voorzitter 

  2. Ingekomen stukken 

  3. Vaststellen agenda en goedkeuring verslag/presentatie online JAV 2020 

  4. Jaarverslagen 2020-2021

  5. Financieel verslag seizoen 2020-2021;  

  6. Verslag kascontrolecommissie (n.a.v. kascontrole op 24 augustus 2021)

  7. Verkiezing kascontrolecommissie 

  8. Bestuurszaken 

   

  • Informatie rondom de WTBR (van de Voorzitter)

  • Bestuurssamenstelling anno oktober 2021:

   

  Functie 

  Naam 

  Aftredend

  Voorzitter 

  Joep Eijselendoorn 

  2022

  Secretaris 

  Robin Havenaar 

  2022

  Penningmeester 

  Vacature / kandidaat: Johannes van den Berg 

  2020

  Korfbal technische zaken 

  Vacature / kandidaten?

  2024

  Facilitaire zaken 

  Vacature / kandidaten?

  2022

  PR/Sponsoring/communicatie 

  Vacature / Heimen van Duinkerken heeft zich kandidaat gesteld voor nieuwe termijn.. 

  2021

  Vrijwilligerszaken 

  Nathalie Verhoeven 

  2023

   

  Tijdens de BLV van december 2020 hebben we naar aanleiding van de vacature penningmeester aangegeven dat een korfbalvereniging niet kan bestaan zonder invulling van deze rol en dat geldt ook voor de vrijgevallen positie van bestuurslid Korfbal Technische Zaken (KTZ), immers korfbal is het reden ons bestaan als korfbalclub. Deze beide bestuursrollen moeten ingevuld raken op de aanstaande JAV, zodat onze club verder kan en korfballen, korfbalbeleving en sportieve ambities weer de hoofdzaak wordt. Invulling van de vacature Facilitaire Zaken is een welkome aanvulling om de huidige bestuursleden verder te ontlasten.

  Daarom doen wij in aanloop naar de JAV een dringend beroep op jullie als lid van KV Apeldoorn om je kandidaat te stellen voor een bestuurslidmaatschap en jezelf daarmee voor een aantal jaren te verbinden om de vereniging te leiden met en voor de leden. 

   

  9. Begroting 2021/2022 

  • inclusief voorstel wijziging contributie

   

  10. Voorstel en besluitvorming inzake het instellen van een Rookvrije sportomgeving Orderbos m.i.v. 2e helft veldseizoen 2022 

  • bespreken voorgenomen besluit om met ingang van 31 maart 2022 - start 2e helft veldseizoen - het gehele terrein rookvrij te maken

   

  11. Rondvraag en Sluiting  Aanvullende informatie:

  Exemplaren van het verslag van de online JAV (oktober 2020), het financieel verslag,  alsmede de jaarverslagen en begroting zijn vanaf uiterlijk 27 september a.s. in digitale vorm beschikbaar en worden dan verzonden aan het door jou opgegeven mailadres.  

  Secretariaat: Vinkenlaan 21, 7331 VA Apeldoorn. 

  secretaris@kvapeldoorn.nl