• Het is bijna zover, volgende week maandag 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) ben je van harte welkom op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Met op de agenda een flink aantal belangrijke onderwerpen, zoals het korfbaltechnisch beleidsplan voor de komende jaren met daarin als belangrijk thema, het spelen met de selectie op de zaterdag. Ook staat het onderwerp vrijwilligers op de agenda en niet voor niets, want we hebben nogal wat uitdagingen dit seizoen, zoals bijvoorbeeld het bezetten van de jurytafel in de zaalwedstrijden van onze eerste selectie, uitbreiding van onze scheidsrechterspool en werving van nieuwe jeugdleden. En dan moet onze kantine ook nog goed kunnen blijven draaien. Kortom, we hebben de inzet van al onze leden hard nodig!

    Graag tot ziens op 14 oktober!

    Joep, Alexander, Heimen, Bert en Robin