• Richtlijnen voor trainingen en wedstrijden per 5 juni 2021

  7 jun 2021 Heimen
 • Hiervoor heeft het KNKV de nodige richtlijnen opgesteld, gebaseerd op de protocollen van het RIVM en NOC-NSF. Wij vragen jullie deze richtlijnen strikt op te volgen.

  Algemeen:

  • De basisregels (handen wassen, thuisblijven bij klachten, etc.) gelden uiteraard nog steeds.
  • Publiek is nog steeds niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Kom het liefst zelfstandig naar de training of wedstrijd, ouders zetten hun kinderen af bij het hek en komen niet het sportpark op.
  • Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand
  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Was voor en na de training je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
  • Vermijd het aanraken van je gezicht.
  • Schud geen handen.

  Wedstrijden (uit of thuis) en trainingen

  • Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
  • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen.
  • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club.
  • Ouders die rijden van de uitspelende ploeg hebben toegang tot de sportaccommodatie.
  • Alle spelers, verzorgers, officials en trainers, dienen de accommodatie na hun wedstrijd z.s.m. te verlaten.
  • Een teambespreking (vooraf en/of in de rust) vindt buiten plaats.
  • Reservespelers en stafleden > 18 jaar houden 1,5 meter afstand.
  • Houd ook 1,5 meter afstand tijdens rustmomenten.
  • Vermijd high five’s e.d.
  • Kleed je bij uitwedstrijden bij voorkeur zo veel mogelijk al thuis om.
  • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.

  Kantine en kleedkamers:

  • De kantine en het terras zijn open. Hier gelden de richtlijnen van de horeca. - Iedereen van 13 jaar of ouder draagt binnen een mondkapje,
  • In de kantine vaste zitplaats is verplicht.
  • Bezoekers wordt gevraagd zich te registreren middels QR-code
  • De kleedkamers zullen wel open zijn, maar hierbij geldt het advies om zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen.
  • Er zijn maximaal 4 personen in elke kleedkamer, waarvan maximaal 3 in de doucheruimte van beide kleedkamers.

  Rijden uitwedstrijden:

  • Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.
  • Ouders die rijden van de uitspelende ploeg hebben toegang tot de sportaccommodatie. Zij hebben zich te houden aan de daar gelden de richtlijnen.

  Voor sporters

  • Reservespelers en stafleden > 18 jaar houden 1,5 meter afstand. Ook op de reserve bank, besprekingen rondom wedstrijd en time-outs.
  • Een teambespreking (vooraf en/of in de rust) vindt buiten plaats.
  • Kleed je bij uitwedstrijden bij voorkeur zo veel mogelijk al thuis om.
  • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.

  Voor ouders/verzorgers

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Meld je kind(eren) tijdig af en/of aan voor de trainingen bij de trainer, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom.
  • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren.
  • Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden.
  • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
  • Maak zoveel als mogelijk gebruik van onze KISS&RIDE

  Voor Arbitrage

  • Houd ook 1,5 meter afstand tijdens de wedstrijd en rustmomenten (>18jaar)
  • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
  • Gebruik van kleedkamer is mogelijk (aparte kleedkamer)

  Corona-coördinator

  De vereniging heeft één of meer ‘Corona-coördinatoren’ aangesteld, die toezicht houden op het gebruik van de accommodatie. Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de trainers medeverantwoordelijk voor de sport-specifieke veiligheid.