• Zoals jullie allemaal weten is het beleid van KV Apeldoorn om een rookarm terrein en (nog) niet een rookvrij sportterrein te faciliteren. Hiervoor is achter de kleedkamer een plek aangewezen waar gerookt kan worden. Dit betekent een stukje lopen en in zijn algemeenheid wordt hier goed opgelet. 

  De laatste paar weken blijkt dat noodzakelijk is om dit nog weer een keer onder de aandacht te brengen: 

  - Het terras is geen rookplaats ook al zijn er geen jeugdwedstrijden meer en ook al is het later op de avond

  - het is ongemakkelijk voor het kantine personeel om hier leden steeds op aan te spreken 

  - het zou gewoon niet moeten dat kantine personeel of bestuur hier leden op aan moet spreken

  - HOU HET BIJ JEZELF WANT JIJ BENT OOK ONDERDEEL EN UITDRAGER VAN ONZE CLUB: ROOK NIET onder het terras en alleen de afgesproken rookplek en spreek anderen eropaan - laat dit niet aan het overbezette kantine personeel over of denk niet zolang er niks wordt gezegd doe ik het stieken. Klinkt dat laatste niet erg kinderachtig?

   

  Namens het bestuur en kantine personeel,
  Johannes van den Berg, Facilitaire zaken a.i.