• Beste leden,

    Onlangs hadden wij de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van onze vereniging waarin we uitgebreid stil gestaan bij de inschrijving in de zaterdag of zondag competitie van onze selectieteams senioren 1 & 2 voor het seizoen 2020/21.

    Aan de hand van deze presentatie hebben de op de vergadering aanwezige leden met elkaar gediscussieerd of het Bestuur en TC het ingezette prestatie gerichte technisch beleid en de keuze voor deelname aan de zaterdag competitie door KVA 1 & 2 kan continueren.
    Na een levendige discussie heeft de vergadering in het belang van de sportieve continuiteit en bestaansrecht van onze vereniging geconcludeerd dat de door het KNKV ondersteunde trend naar het spelen op zaterdag door onze beide selectie teams zal moeten worden gecontinueerd. Derhalve zal het Bestuur en TC voor 15 maart 2020 de huidige inschrijving van KVApeldoorn 1 & 2 voor seizoen 2020/21 op de zaterdag continueren.

    De leden die niet aanwezig waren op de JAV nodigen wij dringend uit om kennis te nemen van de bijgevoegde presentatie, zodat iedereen op de hoogte is van de achtergrond van dit ingezette sportieve beleid.