• Sponsor Promotie Groep (SPG)

  De SPG heeft als belangrijkste taak om gedurende het fusieproces de sponsoring
  van beide verenigingen te coördineren en om een goede basis neer te zetten voor de nieuwe vereniging. Sponsors zijn voor een vereniging van groot belang en juist bij een fusieproces moet daar zorgvuldig mee omgegaan worden. 
  Daarnaast is het van belang dat de SPG op de hoogte is van alle soorten sponsoring
  en giften van bedrijven - o.a. om conflicten te voorkomen en om het overzicht te
  houden WIE nu eigenlijk onze verenigingen sponsoren. Dat zijn er namelijk veel en
  daar moet zuinig mee omgegaan worden!

  Alle sponsoring en giften/donaties van bedrijven moeten bekend zijn bij de SPG. Niet dat zij alles zonodig zelf willen regelen, wel om het overzicht te houden en de
  belangen van bestaande sponsors en relaties niet uit het oog te verliezen. Te denken valt aan inschietshirtjes voor dit lopende seizoen (zoveel mogelijk eenheid binnen de vereniging houden!) of een korting krijgen bij de aanschaf van een product of dienst. 

  Bedrijven die KV Apeldoorn willen ondersteunen, hoeven uiteraard niet te wachten
  tot de fusie helemaal rond is. Ook nu al biedt de SPG diverse mogelijkheden en
  staan zij open voor alle mogelijke ideeën voor sponsoring of ondersteuning. U kunt
  hiervoor contact opnemen via sponsoring@kvapeldoorn.nl of spreek één van de
  werkgroepleden aan. 

  Leden van de Sponsor Promotie Groep (SPG) zijn:
  Heimen van Duinkerken
  Bas Lieferink
  Jeroen Reupkes

  Wij zijn te bereiken op sponsoring@kvapeldoorn.nl