• Beste spelende en rustende leden, ouders van jeugdleden,

    Het bestuur van KV Apeldoorn nodigt u allen van harte uit om de JAV bij te wonen. Het Huishoudelijk Reglement van KV Apeldoorn, asmede de verslagen en plannen van diverse commissies zijn vanaf 1 oktober op te vragen via secretaris@kvapeldoorn.nl.

    Clubhuis Orderbos
    maandag 15 oktober 2018
    aanvang 20.00 uur | zaal open 19.30 uur

    Bekijk hier de agenda