• Omschrijving

  Meedenken en verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van KV Apeldoorn.
  Lid zijn van het dagelijks bestuur (Voorzitter, secretaris en penningmeester).
  Deelnemen aan bestuursvergaderingen en JAV ca.12x per jaar.
  Mede-opstellen, onderhouden en ondertekenen van financiële contracten met KNKV, banken, huurders en leveranciers van KV Apeldoorn.
  Financiële rapportage 1x per kwartaal aan betrokken commissies.
  Opzetten en aansturen van commissies: fondsenwerving, investeringen, kostenbesparingen, kascontrole.
  Delegeren contributie, ledenadministratie, declaraties en facturen.

  Iets voor jou? Stuur een mail naar bestuur@kvapeldoorn.nl

   

  Daarnaast zoeken we een aantal mensen die de penningsmeester kunnen ondersteunen.

  Vacature Ledenadministratie:

  Invoeren en aanpassen van wijzigingen in de ledenadministratie.
  Verslag uit brengen over ledenstand, wijzigingen, functies aan betrokken commissies.
  Contributie aanmaningen versturen en opvolgen i.o.m. boekhouder.

  Vacature Boekhouder:

  Opstellen en boeken verkoopfacturen: sponsoring, verhuur kantine en veld.
  Contributie incassobatches aanmaken en afletteren.
  Boeken en betalen en afletteren inkoopfacturen en declaraties.

  Vacature Coördinator fondsenwerving.

  Coördineren en delegeren acties en loterijen voor zover die nu niet meer georganiseerd worden:
  Vriendenloterij: vacature, Grote Club-actie (Tessa), Jantje Beton vacature (Henny), Lotto?
  Oliebollencommissie.

  Vacature Coördinator investeringen/groot onderhoud/vervanging/kostenbesparing.

  Onderzoeken mogelijkheden voor investeringen / groot onderhoud / vervanging met oogpunt: duurzaamheid, besparing exploitatiekosten, beschikbare subsidies.
  Verzekeringen, Energieleveranciers een beoordelen op mogelijke besparingen.