• Profiel voorzitter

  De volgende vaardigheden zijn van belang:

  • Het kunnen coördineren van de taken en verantwoordelijkheden van de JTC.
  • Het leiden van de vergaderingen en, in samenspraak met de overige leden, nemen van besluiten.
  • Stimuleren van samenwerking en delegeren van taken.
  • Kunnen bemiddelen tussen partijen.
  • Goed en helder kunnen communiceren.
  • Het boegbeeld zijn van de JTC binnen en, indien nodig, buiten de vereniging.
  • Toezien op de uitvoering van het vastgestelde beleid.
  • Je bent een enthousiast liefhebber van korfbal en van KV Apeldoorn in het bijzonder.

  De tijdsbesteding zal gemiddeld 2 uur in de week zijn. Aan het begin en het eind van het veld- en zaalseizoen zal dit iets meer zijn.

 • Taken en verantwoordelijkheden

  • Vertegenwoordigt indien nodig de JTC tijdens TC, bestuur of bondsvergaderingen.
  • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het JTC.
  • Stelt het JTC budget op en bewaakt dit.
  • Is medeondertekenaar van officiële stukken.
  • Bereidt- en zit de maandelijkse JTC vergaderingen voor.
  • Stelt samen met de notulist(e) een agenda op.
  • Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat.

  Reageren op deze vacature kan door een mail te sturen aan de tc@kvapeldoorn.nl