• Helaas zijn er dit seizoen meer boetes opgelegd aan leden van KV Apeldoorn dan we gewend zijn. Dat is natuurlijk niet de vereniging die we willen zijn. KV Apeldoorn wil een vereniging zijn die zijn prestaties op een sportieve manier bereikt. We verwachten van onze leden , spelers, coaches en publiek dan ook dat zij dit ook zo uitdragen.

    Een beslissing van de arbitrage (terecht of onterecht) dient dan altijd geaccepteerd worden.

    Als dat niet gebeurt en je loopt een boete op zal de verening geen enkele opgelegde boete voor zijn rekening nemen en zal deze dus altijd doorbelasten aan de betreffende speler of ingeval van team: de aanvoerder.

    In geval van een boete krijgt de speler binnen 3 dagen een brief van de tuchtkamer van de KNKV per mail. De vereniging krijgt deze vermeld in de ledenadministratie van waaruit die, net als de contributie (indien er een machtiging is afgegeven) automatisch geïncasseerd wordt.