• Parkeren

  Invalide parkeerplaatsen:
  Vele van u zal opgevallen zijn dat er inmiddels twee parkeerplaatsen zijn gecreëerd voor minder validen. Omdat een aantal van onze leden hierop aangewezen is, zijn we hier blij mee. Echter, met name op zondagen wordt hier vaak auto’s geplaats die niet voorzien zijn van een invalidenparkeerkaart. Niet alleen wordt hiermee een zeer forse boete geriskeerd (€ 380,-) ook wordt hierdoor een plaats ingenomen van iemand die daarvan min of meer afhankelijk is. Omdat dit al meerdere weekenden sprake van is geweest hebben wij hierover nauw contact met de politie die afgelopen weekeinde ook gehandhaafd heeft door bekeuringen op de ruit te plaatsen. Maak dus zonder parkeervergunning geen gebruik van deze plaatsen.

  De politie heeft toegezegd hier de aankomende tijd extra aandacht aan te besteden.

  Buiten de vakken:

  Op het parkeerterrein zijn vakken ingetekend. Bij de parkeerplaats staat een E4-bord (blauw P-bord). Dit bord bepaalt wettelijk dat, wanneer er vakken zijn, enkel in de vakken geparkeerd mag worden. Dus ook voor het gebruik van plekken buiten de vakken geldt dat u een boete riskeert. Een boete voor hinderlijk of gevaarlijk parkeren bedraagt € 140,-

  Ook hierover heeft de politie aangegeven extra te gaan controleren. 

  Een gewaarschuwd mens telt voor twee dus volg de voorschriften.

  Veiligheid oversteekplaats:

  De huidige onveilige situatie met betrekking tot oversteken naar de parkeerplaats is ons al heel lang een doorn in het oog. Hierover zijn we, al jaren, in overleg met de gemeente Apeldoorn en ook Veilig Verkeer Nederland. Eindelijk kunnen we succes melden. De gemeente heeft definitief toegezegd de huidige situatie te willen wijzigen. En de, door hen, voorgestelde situatie heeft de goedkeuring van Veilig Verkeer Nederland.

  zie kaart van de situatie

  Alleen het moment waarop dit gerealiseerd gaat worden is nog even ongewis.

  De weg langs ons Sportpark staat namelijk op de agenda om opnieuw geasfalteerd te worden en het zou natuurlijk zonde zijn nu de nodige aanpassingen te doen en die dan na enkele maanden weer te vervangen. Er is daarom voor gekozen de aanpassing van de oversteekplaats te combineren met het aanbrengen van nieuw asfalt. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend maar de ambtenaar, die verantwoordelijk is voor de aanpassing van de oversteekplaats, heeft toegezegd haar uiterste best de doen om ons zo vroeg mogelijk in de planning te krijgen. Gezien het feit dat de winterperiode in aantocht is verwacht zij de aanpassing, in ieder geval, niet eerder dan Maart volgend jaar. De gemeentelijke planningen een beetje kennende zal dat dus wel ergens medio 2020 worden.

  Ondanks dat we nog even moeten wachten zijn we wel blij met de definitieve toezegging van de Gemeente Apeldoorn en het veiliger maken van de oversteekplaats.